Download โลกของการวัด 1.0.1 APK

Download โลกของการวัด 1.0.1 APK

Description of โลกของการวัด

Application นี้สร้างขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนเกิดการเรียนรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน
และช่วยทบทวนสาระสำคัญของบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและส่งผลให้จดจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น Application นี้
ถูกออกแบบให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เนื้อหา
เนื้อหาของ Application ประกอบด้วยบทเรียนเกี่ยวกับการวัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด ดังนี้
1. ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว (เซนติเมตรกับมิลลิเมตร,เมตรกับเซนติเมตร, กิโลเมตรกับเมตร)
2. ความสัมพันธ์ของหน่วยการชั่ง (กรัมกับกิโลกรัม,กิโลกรัมกับเมตริกตัน, ขีดกับกรัม)
3. ความสัมพันธ์ของหน่วงการตวง (มิลลิลิตรกับลูกบาศก์เซนติเมตร,มิลลิลิตรกับลิตร, ลูกบาศก์เซนติเมตรกับลิตร)
4. ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา (วินาทีกับนาที, นาทีกับชั่วโมง,ชั่วโมงกับวัน, วันกับสัปดาห์, วันกับเดือน, สัปดาห์กับปี,เดือนกับปี, วันกับปี)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
ผู้เรียนสามารถบอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาว น้ำหนัก ปริมาตรหรือความจุ และเวลาได้

Feature
– Application เรื่อง โลกของการวัด มีเนื้อหาสาระเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– มีด่านเกมให้เล่นมากถึง 100 level
– เรียนรู้การเทียบบัญญัติไตรยางค์ และฝึกการคำนวณ
– เข้าใจความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดทางคณิตศาสตร์
– รู้จักการเปรียบเทียบหน่วยการวัดในกลุ่มเดียวกัน
– เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครู
– ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
– พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้วยแบบฝึกหัดและเกมการเรียนรู้
– ด้วยรูปแบบของกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นเกมทำให้ผู้เรียนทบทวนบทเรียนได้อย่างสนุกสนาน
– สามารถเลือกตัวละครได้
– สื่อสารผ่านตัวการ์ตูนน่ารัก และฉากที่มีสีสันสวยงาม
– สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

Application was createdto help motivate the students are interested in learning to learnwith fun.
And review the essence of the lesson. To help the studentsunderstand. As a result, recognize the content better thisApplication.
Is designed to be consistent with the learning of mathematics. Forgrade 4 students.

Material
     Application content includes lessonon the measure. And estimating the size of the measure.
     1. Relevance of unit length.(Centimeters to millimeters, centimeters, meters, kilometers tometers).
     2. The relationship of the scale.(Kilograms grams, kilograms to metric tons, struck with g).
     3. Status of retarding the measure.(Milliliter to cubic centimeters, milliliters to liters, cubiccentimeters to liters).
     4. Relationship of time (Seconds tominutes, minutes to hours, hours to a day, week, month, day, week,year, month, year, day, year).

Learning Objectives
     Students can measure the relationshipof length, weight, volume or capacity and time.

Feature
     – Application of the measurement of asubstantive right. And aligned with the core curriculum for basiceducation.
     – Dan game to play up to 100level.
     – Learn the Extrapolation.Calculation and training
     – Understanding the relationship ofmathematical measurement units.
     – Know the comparison measurementunits in the same group.
     – As a tool for teaching and learningactivities teachers.
     – Easy to use, uncomplicated,students can learn on their own.
     – Develop the potential of studentswith exercises and learning games.
     – With a pattern of activity thatresembles a game. The students review lessons and have fun.
     – Choice of character
     – Communication cute cartooncharacters. Colorful scenes
     – Can be used anywhere, anytimewithout having to connect to the Internet.

App Information of โลกของการวัด

App Name โลกของการวัด
Package Name air.imi.production.relate.math.A15.p4001
Version 1.0.1
Rating 3.5 ( 6 )
Size
Requirement Android 2.2 and up
Updated 2015-08-21
Installs 100 - 500
Category Apps, Education

Tags: , , , ,

Free Download ภารกิจของดีโน่ ไดโนเสาร์น้อย 2 APK

ภารกิจของดีโน่ ไดโนเสาร์น้อย 2

Version 2

Developer Education Bangkok Metropolitan Administrator

Uploaded February 19, 2018 10:31

Filesize

Free Download สิ่งเอยสิ่งเร้า 2 APK

สิ่งเอยสิ่งเร้า 2

Version 2

Developer Education Bangkok Metropolitan Administrator

Uploaded February 18, 2018 02:53

Filesize

Download Apps ตามล่าคำราชาศัพท์ 1.0.1 APK

ตามล่าคำราชาศัพท์ 1.0.1

Version 1.0.1

Developer Education Bangkok Metropolitan Administrator

Uploaded February 13, 2018 11:46

Filesize

Download Apps Colors Factory 1.0.0 APK

Colors Factory 1.0.0

Version 1.0.0

Developer Education Bangkok Metropolitan Administrator

Uploaded February 04, 2018 14:26

Filesize

Download Android Apps Franken Factory 1.0.1 APK

Franken Factory 1.0.1

Version 1.0.1

Developer Education Bangkok Metropolitan Administrator

Uploaded February 01, 2018 17:57

Filesize

Download Apps Shape From Smash (SFS) 2 APK

Shape From Smash (SFS) 2

Version 2

Developer Education Bangkok Metropolitan Administrator

Uploaded January 31, 2018 11:44

Filesize

Download Android Apps ล่าขุมทรัพย์ใต้มหาสมุทร 1 APK

ล่าขุมทรัพย์ใต้มหาสมุทร 1

Version 1

Developer Education Bangkok Metropolitan Administrator

Uploaded January 26, 2018 01:02

Filesize

Download Kiddy Games 2 APK

Kiddy Games 2

Version 2

Developer Education Bangkok Metropolitan Administrator

Uploaded January 24, 2018 02:18

Filesize

Download Shape Form Smash (SFS) 0 APK

Shape Form Smash (SFS) 0

Version 0

Developer Education Bangkok Metropolitan Administrator

Uploaded January 22, 2018 12:39

Filesize

Download Apps Funny Ape 1.0.0 APK

Funny Ape 1.0.0

Version 1.0.0

Developer Education Bangkok Metropolitan Administrator

Uploaded January 13, 2018 14:08

Filesize 16 MB

Discussions

Be the First to Comment!

Notify of
avatar