Download BebiNjamNjam – recepti za bebe 1.2 APK

Download BebiNjamNjam – recepti za bebe 1.2 APK

Description of BebiNjamNjam - recepti za bebe

Drage mame i tate, dobrodošle u aplikacijusareceptima za bebe, mališane, malu i veliku decu.

BebiNjamNjam je nastao kao pomoćna baza recepata jedne mamekojaje rešila da tu bazu podeli sa drugim mamama u nadi da će imbitiod pomoći. Pored aplikacije možete pratiti i istoimeni nalognadruštvenoj mreži instagram.

Recepti su obeleženi uzrastom bebe prema sadržajunamirnicaneophodnih za pripremu jela, a prema smernicama Svetskezdravstveneorganizacije. Početak nemlečne dohrane se preporučuje od6. mesecabebinog života. U delu Sastojci nalazi se spisaknamirnicapredstavljen tagovima. Klikom na željeni tag (npr.tikvica)izlistaće se svi recepti koji sadrže željenu namirnicu (unašemslučaju tikvicu).

Recepte možete lajkovati ili staviti u omiljene, a možeteiostaviti komentar i pitati šta vas zanima.nnUkoliko želite davamstižu obaveštenja kada se unese novi recept u bazu, odaberitetuopciju.

Takođe možete čitati ‘blog’ na razne teme o ishrani,namirnicama,savetima i drugim temama vezanim za bebe i mališane. Ukomentarimaili na mail mi možete javiti ako biste volele da nekutemu posebnoobradimo.

Molim vas da u komentarima ne bude ružnih reči, svađailivređanja, jer će takvi komentari biti obrisani. Slobodnoseuključite u diskusiju (potkovanu činjenicama) i hajde dazajednoradimo na tome da naša deca rastu i jedu zdravu i (barem štosenačina pripreme tiče) proverenu hranu. Priznaćete da je udanašnjevreme gmo i industrijske hrane to veliki izazov!

Pravila korišćenjannBebinjamnjam (u daljem tekstu autor)imaautorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizualne, bazepodatakai programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kogdelaaplikacije, bez dozvole autora, smatra se kršenjem autorskihpravaautora i podložno je tužbi.

Linkovi

Bebinjamnjam se sastoji od autorskih sadržaja,sadržajaoglašivača i linkova na druge web stranice i aplikacije.Svesadržaje koristite na sopstvenu odgovornost i Bebinjamnjamnijeodgovoran ni za kakvu štetu nastalu korišćenjem oveaplikacije.

Zaštita privatnosti

Za korišćenje aplikacije Bebinjamnjam potrebno je da seulogujeteputem svog Google naloga. Podatke o korisnicimaBebinjamnjam nećedavati trećim stranama na uvid.

Android aplikacija Bebinjamnjam

Korišćenjem mobilne aplikacije Bebinjamnjam korisnik se slažesasvim gore navedenim uslovima. Bebinjamnjam ima pravo dakorisnikušalje notifikacije vezane za aplikaciju, ako se korisnikprethodnosaglasio o tome u okviru aplikacije.

Drage moms anddads,welcomed the application with recipes for babies, children,littleand big kids.

BebiNjamNjam has emerged as an auxiliary base recipe of amotherwho decided that this database shared with other moms in thehopesthat they will be helpful. In addition to the applications,you cantrack titled account on the social network Instagram.

Recipes are labeled according to the contents age babyfoodsnecessary for cooking, according to the guidelines of theWorldHealth Organization. Getting non-milk solids is recommendedfrom 6months of a baby’s life. In part Ingredients is a list offoodspresented tags. Clicking on the desired tag (eg. Flask) willlistall the recipes containing the desired food (in our casetheflask).

Recipes can lajkovati or put in your favorites, and you canleavea comment and ask what you are interested. N nIf you wanttoarrive alerts when a new recipe is entered into the database,selectthis option.

You can also read the ‘blog’ on various topics onnutrition,food, advice and other topics related to babies andchildren. Inthe comments, or you can mail me a call if you wouldlike toprocess a specific topic.

Please in the comments do not be ugly words, argumentsorinsults, because such comments will be deleted. Feel free tojointhe discussion (shod facts) and let us work together to ensurethatour children grow and eat healthy, and (at least as far asthemethod of preparation) a proven food. Admit that nowadays gmofoodand industrial to a great challenge!

Terms of use n nBebinjamnjam (hereinafter author) hasthecopyright to all content (text, visual, databases andprogrammingcode). Unauthorized use of any part of the application,without thepermission of the author, is considered a violation ofthecopyright of the author and is subject to prosecution.

Related Links

Bebinjamnjam consists of content authoring, content,advertisersand links to other web sites and applications. Allcontents Use atyour own risk and Bebinjamnjam not responsible forany damagesresulting from the use of this application.

Privacy Protection

To use applications Bebinjamnjam need to log in with yourGoogleaccount. Information about users Bebinjamnjam not given tothirdparties for inspection.

Android applications Bebinjamnjam

Using mobile applications Bebinjamnjam user agrees with alltheseconditions. Bebinjamnjam has the right to send notificationof theapplication, if the user has previously agreed on withintheapplication.

App Information of BebiNjamNjam - recepti za bebe

App Name BebiNjamNjam - recepti za bebe
Package Name appfreaks.bebinjamnjam
Version 1.2
Rating 4.8 ( 938 )
Size
Requirement Android 4.1 and up
Updated 2016-08-02
Installs 5,000 - 10,000
Category Apps, Lifestyle
Developer

Tags: , , , ,

Discussions

Be the First to Comment!

Notify of
avatar