Download Apps Coñecer Ferrol – IES Sofía 1.6 APK

Download Apps Coñecer Ferrol – IES Sofía 1.6 APK

Description of Coñecer Ferrol - IES Sofía

Rutas didácticas creadas polo alumnado do IESSofía Casanova de Ferrol no marco do Seminario TIC do Programa deFormación en Centros durante o curso 2014-2015. A través daaplicación poderedes coñecer os escenarios nos que transcorre anovela A Nosa Cinza de Xavier Alcalá, unha ruta por lugaressinalados da Lírica Medieval (de Santiago a Lago), as igrexas dacomarca de Ferrol, ou as Meninas de Canido, que recentemente foronincluídas nas rutas europeas do impresionismo: http://www.lavozdegalicia.es/noticia/cultura/2015/06/13/canido-exporta-meninas-europa/0003_201506H13P60992.htm.

Todas os mapas foron creadas con Google MyMaps por grupos dealumnos do Sofía Casanova baixo a supervisión do profesoradoparticipante no proxecto, coordinado por Mª Teresa Sebio Puñal eformado por Alberto José Fuentes García no uso da aplicación: LauraSuárez Llano (A Nosa Cinza), Mª José Vilaboy López (Igrexas deFerrol), María José Lanza López (Ruta das meninas) e Ana Seco Orosa(Lírica Medieval: de Santiago a Lago).

NOTA: Elixir Chrome ou MyMaps como aplicación para abrir osmapas. Evitar o Google Maps, xa que pode supoñer problemas á horade visualizar os contidos. En caso de seleccionar o Google Mapscomo predeterminada por equivocación, hai que eliminar os axustespredeterminados das aplicacións nos axustes do móbil(axustes/aplicacións).

Aplicación creada en xuño de 2015 polo alumno Jose AntonioPareja Sequeiro na asignatura TIC, impartindo a docencia AlbertoJosé Fuentes García ([email protected]),empregando MIT App Inventor.

Teaching students createdpaths do IES Sofía Casanova pole Ferrol framework do not do ICTTraining Programme Seminar Centers or course during 2014-2015.Through Virtually gives you poderedes application scenariostranscorre us to novel A Nosa Cinza Xavier Alcala, unha routesinalados places gives Medieval Lyric (Santiago Lake), igrexas asgiven region of Ferrol, ou as Meninas de Canido, which recentementeforon European routes included nas do impressionism: http://www.lavozdegalicia.es/noticia/cultura/2015/06/13/canido-exporta-meninas-europa/0003_201506H13P60992.htm.

All you maps foron created with Google MyMaps by groups ofstudents do Sofia Casanova baixo to supervision do faculty notproxecto participant, coordinated by Maria Teresa Sebio Dagger andformed by Alberto José Fuentes Garcia did not use givenapplication: Laura Suarez Llano (A Nosa Cinza) , Maria Jose LopezVilaboy (Igrexas of Ferrol), Maria Jose Lopez Lanza (Ruta dasMeninas) and Ana Seco Orosa (Medieval Lyric: Santiago to Lake).

NOTE: Elixir ou MyMaps as Chrome application to open maps you.Avoid or Google Maps, xa to prune pose problems when you viewContents. If you select or Google Maps as the default by mistake,you axustes hai to remove default das axustes Mobile APLICACIONS wedo (axustes / APLICACIONS).

Xuño application created in 2015 polo student Jose AntonioPareja Sequeiro na ICT subject, impartindo to teaching Alberto JoséFuentes Garcia ([email protected])empregando MIT App Inventor.

App Information of Coñecer Ferrol - IES Sofía

App Name Coñecer Ferrol - IES Sofía
Package Name appinventor.ai_infotic1314.ConhecerferrolAF
Version 1.6
Rating 4.2 ( 5 )
Size
Requirement Android 1.5 and up
Updated 2015-06-18
Installs 50 - 100
Category Apps, Education

Tags: , , , ,

Download Apps DogsAid 1.1 APK

DogsAid 1.1

Version 1.1

Developer IES Sofía Casanova

Uploaded January 20, 2018 22:21

Filesize

Download Android Apps Guía Museo Reina Sofía 1.2 APK

Guía Museo Reina Sofía 1.2

Version 1.2

Developer IES Sofía Casanova

Uploaded January 08, 2018 07:12

Filesize 5.4 MB

Discussions

Be the First to Comment!

Notify of
avatar