Download Apps Elderly 2.0 2.5 APK

Download Apps Elderly 2.0 2.5 APK

Description of Elderly 2.0

De vegades no podem estar al costatdelsnostres pares, padrins i necessiten tenir cura de lasevamedicació. L’empresa EMPERY ha desenvolupat la seva APPanomenadaELDERLY que ajuda a recordar les preses de la medicació ien el casde que no és prengui avisa als familiars per poder-horectificar. Amés permet mantenir actius els seus usuaris amb jocs.Tambéincorpora un GPS que et localitza i acompanya a les farmàciesmésproperes. Amb un botó et permet avisar al número que vulguis encasd’emergència. Una APP encaminada a ajudar als nostresGRANSestimats.Sometimes we can notbetogether with our parents and grandparents need to take careoftheir medication. The company has developed its Empery calledAPPElderly helps to recall the medication taken and the case istakenwarns families to rectify it. It also allows its users tokeepactive with games. It also incorporates a GPS locates youandaccompanies pharmacies nearby. With a button allows you to tellthenumber you want in case of emergency. An app designed to helpourBIG ones.

App Information of Elderly 2.0

App Name Elderly 2.0
Package Name appinventor.ai_icenan.GentGran3
Version 2.5
Rating 5.0 ( 1 )
Size
Requirement Android 1.5 and up
Updated 2015-06-05
Installs 10 - 50

Tags: , , , ,

Discussions

Be the First to Comment!

Notify of
avatar