Download Solboken 1.0.87 APK

Download Solboken 1.0.87 APK

Description of Solboken

Solen är härlig men i för stora doser kandenvara skadlig. Att bränna sig som barn ökar risken för att senareilivet drabbas av hudcancer. Därför ska vi vara extra räddaombarnen och lära dem att umgås med solen på ett klokt sätt.

Ett sätt att göra det är genom ”Solboken”. Det är en digitalochinteraktiv version av ”En bok om solen”,somStrålsäkerhetsmyndigheten tagit fram tillsammansmedbarnboksförfattaren Pernilla Stalfelt.

Om appen:

– Tar på ett roligt sätt upp fakta om solen, risker och hur dukanskydda dig.
– Ger praktiska tips och även tips på fix och trix, som hur dugören solkatt.
– Innehåller interaktiva och fyndiga illustrationer utifrånPernillaStalfelts illustrationer i ”En bok om solen”.
– Pernilla Stalfelt läser högt om du vill lyssna på appen.
– Riktar sig till barn i åldrarna 6-12 år.
– Vuxna och äldre barn kan läsa ”Solboken” tillsammans medyngrebarn som får klicka, dra, lyssna och bläddra sig framiappen.

Njut av solen men bränn dig inte!

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggandeföratt skydda människor och miljö från oönskade effekter avstrålning,nu och i framtiden.

Läs mer om myndighetens arbetepåwww.stralsakerhetsmyndigheten.se

Strålsäkerhetsmyndigheten, 2017
© Text och bild: Pernilla Stalfelt, 2017
Producent: Åsa Böhme/Happie
Utveckling: Jonas Rören/Mojitime
Animation: Emelie Falk Renström
Ljudeffekter: Stefan Jahge/TSJE.seThe sun is lovely butinlarge doses can be harmful. Burning as a child increases therisklater in life suffer from skin cancer. Therefore, we shouldbeextra careful with the children and teach them to socializewiththe sun wisely.

One way to do that is by “Solboken”. There is a digitalandinteractive version of “A book about the sun,” as theRadiationSafety Authority developed together with children’s authorPernillaStalfelt.

If the app:

– Takes in a funny way up the facts about the sun, the risks andhowto protect yourself.
– Provides practical hints and tips on fix and tricks, like howtomake a reflection of the sun.
– Provides interactive and witty illustrations basedPernillaStalfelts illustrations in “A book about the sun.”
– Pernilla Stalfelt read aloud to listen to the app.
– Aimed at children aged 6-12 years.
– Adults and older children can read “Solboken” withyoungerchildren who can click, drag, listen and browse around intheapp.

Enjoy the sun, but do not burn!

Radiation Safety works proactive and preventive to protectpeopleand the environment from the adverse effects of radiation,now andin the future.

Learn more about the agency’s workonwww.stralsakerhetsmyndigheten.se

Radiation Safety, 2017
© Text and photos: Pernilla Stalfelt, 2017
Producer: Åsa Böhme / Happie
Development: Jonas pipes / Mojitime
Animation: Emelie Falk Renström
Sound Effects: Stefan Jahge / TSJE.se

App Information of Solboken

App Name Solboken
Package Name air.se.ssm.solboken
Version 1.0.87
Rating
Size
Requirement Android 4.0 and up
Updated 2017-06-19
Installs 100 - 500
Category Apps, Education

Tags: , , , ,

Discussions

Be the First to Comment!

Notify of
avatar