Download Apps Ve  do thi ham so- draw graph 1.0 APK

Download Apps Ve do thi ham so- draw graph 1.0 APK

Description of Ve do thi ham so- draw graph

Đối với học sinh trung học phổ thông(THPT)thìkỳ thi tốt nghiệm quốc gia là rất quan trọng vì bây giờthi nghiêmvà lấy điểm thi làm điểm xét vào đại học. Chắc các bạn đãcó nhiềusách như hình lượng, sổ tay toán lý hóa…

Về phần luyện thi đại học thì khảo sát vẽ đồ thị cũng rấtquantrọng và căn bản, ứng dụng này vừa khảo sát hàm số vừa tư vấnvẽ đồthì. Có 5 dạng chính:

+ Hàm bậc nhất
+Hàm Bậc II
bạc 1/1
bậc 2/2
bậc 2/bậc 1

For high school students (high school), the nationallaboratoryexams are very important because now the competitionseriously andtook scores into college as a point of consideration.You guys havea lot of books like this, streamline accountingmanuals …

As for the exam then plotted survey also very importantandfundamental, this app has recently surveyed advisoryfunctiongraphed. There are five main types:

+ Superlative Ham
+ Tier II Ham
silver 1/1
Job 2/2
Level 2 / Level 1

App Information of Ve do thi ham so- draw graph

App Name Ve do thi ham so- draw graph
Package Name app.nguyenduykhiem
Version 1.0
Rating 4.1 ( 11 )
Size
Requirement Android 2.2 and up
Updated 2016-03-02
Installs 10 - 50
Category Apps, Education
Developer

Tags: , , , ,

Discussions

Be the First to Comment!

Notify of
avatar